00:00 - 29. juni 2018

Én prosent mangfold i norske forlag

Det er ti år siden Mangfoldsåret 2008, som skulle gjøre det norske kulturlivet mindre ensartet. Fortsatt er norske forlag kritthvite.

Blendahvitt: Når man er på forlagsfest, er det ikke mye brunfarge som man ikke har laget selv, ifølge Ulrik Imtias Rolfsen. 

Forrige uke skrev Morgenbladet om det britiske forlaget Penguin, som endrer sine rutiner for ansettelser. For å representere mangfoldet i det britiske samfunnet bedre, skal forlaget slutte å stille krav om høyere utdannelse for nyansatte. I stedet skal det tas hensyn til klasse, etnisitet, kjønn og så videre.

Her hjemme har den samme debatten ulmet i lang tid. I 2008 gikk Mangfoldsåret av stabelen, under ledelse av daværende kulturminister Trond Giske, som ga uttrykk for at kulturen kom til å spille en nøkkelrolle i fremtiden: Skulle Norge bli en vellykket, multietnisk nasjon, måtte kulturen fungere som møteplass og problemløser. Derfor ville den rødgrønne regjeringen bevilge penger til kulturprosjekter i innvandrermiljøene. Like viktig var det, skrev Giske i Aftenposten, «at de etablerte nasjonale kulturinstitusjonene blir reelt flerkulturelle». Som skrekkeksempel pekte kulturministeren på at enkelte teatre var «like homogene som en norsk småby på 1950-tallet».

Nå har det gått ti år, og norske forlag er like homogene som en bydel på vestkanten i en norsk storby på 1950-tallet. En opptelling Morgenbladet har foretatt av de ansatte listet opp på nettsidene til Gyldendal, Aschehoug, Cappelen Damm, Flamme, Samlaget og Oktober viser at 6 av 601 ansatte har navn som ikke har vært vanlig i Norge eller vestlige land i generasjoner. 

Annonse