00:00 - 14. juli 2017

Folkekraft

Tyskernes energivending springer ut av en type konservatisme den norske høyresiden har glemt.

Mange kalte det en panikkreaksjon da Angela Merkel etter Fukushima-ulykken i 2011 stengte halvparten av Tysklands kjernekraftverk på dagen og besluttet å fase ut resten innen 2022. Tyskerne forstår seg ikke på kjernekraft, ble det sagt. De lar frykten sabotere klimakampen.

Men det er omvendt, skriver energijournalisten Craig Morris og energirådgiveren Arne Jungjohann i boken Energy Democracy, som handler om tysk energipolitikk fra 1970-tallet frem til i dag. Tyskere flest kan mer om kjernekraft enn i land som USA, Frankrike og Storbritannia. Debatten er bredere, fordi det ikke bare er kjernekraftindustriens egne folk som opptrer som eksperter på kjernekraft. Tyskerne har fått med seg noe andre har oversett: At kjernekraft bare er lønnsomt så lenge myndighetene lar eieren dytte risikoen over på samfunnet.

Det var dette som skjedde i Fukushima. Eierne var bare ansvarlige for en liten del av skadene de forårsaket, og etterlot seg en regning på kanskje flere tusen milliarder kroner i opprydningskostnader.

Annonse