Annonse

Annonse

00:00 - 06. januar 2017

Uendelige dikt

Nils Chr. Moe-Repstad tar verden i besittelse.

Forundringssamling: Nils Chr. Moe-Repstads nyeste diktsamling henter tittelen fra det tyske Wunderkammer – og er i seg selv et utpreget rarietskabinett. Foto: DeAgostini/Getty Images

Wunderkammeret er et gammelt og merkverdig fenomen: En samling av sjeldne, verdifulle, historiske, obskure og groteske objekter utstilt i glassmontere, hyller eller egne rom. Ved første øyekast kanskje vilkårlig eller kaotisk, men i prinsippet bærer av et uendelig antall mulige forbindelser – avhengig av den enkeltes evne til å se nye sammenhenger. Så også med Nils Chr. Moe-Repstads niende diktsamling, Wunderkammer (27 kataloger), som spenner fra kroppsforankrede linjer til svimlende sveip over menneskets historie. Verket kombinerer stringensen i hans seks første samlinger, utgitt på Kolon Forlag, med den mer frislupne formen som kom med overgangen til Flamme Forlag og dobbeltutgivelsen Teori om det eneste (2013).

Årets bok inneholder to korte innlednings- og avslutningsseksjoner, mens resten av diktene er ordnet i 27 kataloger, hver av dem med navn som gir en idé om hva de rommer (for eksempel «Utvandringen, den greske tragedien, slavekatalogen»). Drøyt 740 sider med tekst planter både overveldelse og forventning i en poesileser som er vant med at en diktsamling sjelden bikker 80 sider. De utallige referansene – av biologisk, medisinsk, geologisk, matematisk, filosofisk, historisk og litterær art – gjør det dessuten nødvendig å alliere seg med Google under lesningen, for ikke å falle helt av.

 

Vi kan ikke love ketsjup til alle,
men vi lover å servere deg viktige saker hver dag.

Annonse

Sommerkampanje med 50% rabatt på abonnement. Trykk her for bestilling.