00:00 - 26. august 2016

I Reichskommissar Terbovens rike

Hvordan var det å være okkupant i Norge 1940–1945?

Tyskernes krig: Berit Nøkleby gjør utstrakt bruk av samtidige tyske kilder. Foto: Ukjent/Norsk Folkemuseum

Berit Nøkleby er en av nestorene i norsk historieskrivning om andre verdenskrig. På 1960-tallet satt hun foran den ledende okkupasjonshistorikeren professor Magne Skodvins kateter, og mens hun arbeidet med hovedoppgaven om den tyske sendemannen (ambassadør) Curt Bräuers politikk i aprildagene 1940, fikk hun som eneste nordmann etter krigen møte den myteomspunne diplomaten i Wiesbaden. Dette har hun fortalt om i åttebindsverket Norge i krig (1984–1987), hvor hun skrev to av bindene. Hun har også vært sentral bidragsyter til og medlem av redaksjonen av Norsk krigsleksikon 19401945 (1995).

Den overveiende del av krigslitteraturen på norsk handler om nordmenn og krigen sett fra norsk ståsted. Selv om det særlig etter årtusenskiftet omsider også skrives om temaer som tidligere var tabubelagte – om frontkjempere, frontsøstre, tyskertøser, krigsbarn og krigsprofitører – er vi fortsatt tilsynelatende like opptatt av det norske perspektivet.

Annonse