00:01 - 08. april 2016

Mannen med utestemmen

Med sveipende generaliseringer angriper Kjartan Fløgstad borgerligheten i alle dens former.

Last man standing: Svingslagene er tallrike og radiusen enorm i Kjartan Fløgstads elite- og kapitalismekritikk. Foto: Ellen Lande Gossner

Kjartan Fløgstads romanproduksjon de seneste ti årene har i imponerende grad vært samlet om én overordnet hypotese, for ikke å si påstand: At motsetningen mellom sosialisme/arbeiderklasse på den ene siden og kapitalisme/(små)borgerskap på den andre lå til grunn for det korte århundrets store konflikter mellom 1914 og 1991, og at kampen fremdeles foregår for fullt, om enn med de stridende i nye gevanter.

Årets utgivelse, Etter i saumane, ser for meg ut som en slags oppsummering av de fire seneste romanene i polemisk-journalistisk stil. Forordets første setning byr på følgende konsentrat av – og forsmak på – den harangen som følger på de neste 300 sidene: «Det 20. hundreåret var arbeidarklassens hundreår, tidsrommet då fagorganisering og sosialisme fekk sivilisert kapitalismen. Så lenge det varte.»

 

Annonse