Annonse

Annonse

04:50 - 18. oktober 2013

Solstad-roman med ny sakprosametode

Dag Solstads siste roman byr på en radikal utfordring for det norske sakprosa-feltet, mener Ivo de Figueiredo. – Gammeldags historiesyn, kontrer historieprofessor.

Ny metode: «Herregud, dette grepet burde også være mulig i en skjønnlitterær bok», tenkte Dag Solstad da han leste Espen Søbyes bok om Johan Scharffenberg. Hans nye roman setter metoden ut i live. Foto: Ellen Lande Gossner

Dag Solstads siste roman er like merkelig som sin egen tittel: Det uoppløselige episke element i Telemarks historie i perioden 1591–1896. Romanen, i den grad det faktisk er en roman, er en nøktern og kildebasert gjengivelse av Solstads egne forfedres og formødres liv og levnet fra 1591 og fremover. Det meste av stoffet er basert på materiale Solstad har mottatt fra sin kusines sønn, som han formidler videre uten på noe tidspunkt å ty til diktning, dramatisering eller spekulasjoner om deres indre liv. For da ville Solstad ha følt seg som en «lurendreier», påstår han selv. Han har valgt «begrensningens metode» og slår i boken fast at «for meg betyr det å dikte å la være å dikte».

Prosjektet står åpenbart i gjeld til en metodisk vending innenfor sakprosaen som Solstads forfatterkollega på Oktober forlag, Espen Søbye, har gått i bresjen for. Søbye har gjennom biografiene om det jødiske holocaust-offeret Kathe Lasnik og den mektige psykiateren Johan Scharffenberg utviklet «arkivstudien» som en egen faglitterær sjanger. I en arkivstudie skal arkivmaterialet selv være studiegjenstanden og fortelleren skal konsekvent unngå alle fristelser til å dramatisere eller tilrettelegge stoffet for å skape innlevelse og engasjement hos leseren.

Og Søbye innrømmer litt motvillig at han har fulgt med underveis under tilblivelsen av denne Solstad-romanen:

Annonse