00:04 - 16. mars 2012

Heidensk diktnad i blodtåka

Island: Dikt i den storleiksforvrengte kategorien «lita men stor» bok.

Norrøn inspirasjon: Gerdur Kristný er nominert for boka Blodhingst, som diktar vidare på eddakvadet Skírnismál. Foto: Kristinn Ingvarsson

«Blood never lies/ Blod lyg ikkje», syng Thurston Moore på plata Demolished thoughts. Platetittelen kan bety dekonstruerte tankar. Gerdur Kristnýs dekonstruksjon av kvadet Skírnismál har fått tittelen Blódhófnir.

Blodhingsten er eit motsvar til eddakvadet frå Odins hovdingsete: Frævleiksguden Frøy ser Jotunkvinna Gerd, og vil ha henne. Eddakvadet fortel om Frøys kjærleikssjuke, om ni netter med elskov, men ikkje kva jotunkvinna kjenner, korkje dagane før ho skal møte Frøy, eller etterpå.

 

Annonse