00:09 - 16. mars 2012

Eit anna svar

Island: Eit kjærleiksbrev til ei kvinne og ein tapt kultur.

Dikta brev: Bergsvein Birgisson gir stemme til Bjarne, som skriv kjærleiksbrev til ei Helga.  foto: Bjartur

Kjære Bjarne Gislison,

Du byrjar ditt Svar på brev frå Helga på denne måten: «Sume menneske døyr på grunn av det som er utanfor dei. Andre døyr fordi dauden er i dei frå gamalt av». Du som skriv dette, Bjarne, er 1100 år gamal. Du vil ikkje leve i samtida di, men heller ikkje sleppe livet. Livet er for deg fortida, er den gamle nordiske kulturen. Han er representert av knulling mellom båsar og ull, nybarberte sauer og kje.

Din kjærleik til Helga er bildet på den tapte heidenske kulturen, og garden din representant for tradisjonen som ein gong var unik og særskild, og som i dag nestan bare er å finne i dei eldste skaldedikta. Med kristninga blei vi gresk-romerske i tankegongen. Det seier skaparen din, forfattaren Bergsveinn Birgisson, som i romanen de lever i lar Helga flytta til byen, til kaféar og amerikanarar, til sjokolade, magasin og kapitalisme. Og du, kva skal du gjere?

Annonse