04:00 - 23. oktober 2009

Ubehagelig nedstigning

Philip Roth har skrevet et nytt kapittel i sin kompromissløse utforskning av alderdom, forfall og død.

Omslaget på Philip Roths trettiende roman er et skisseaktig bilde av en teaterscene. Fra scenens øvre, høyre hjørne kommer en lyssøyle fra en følgespot. Lyset skinner gjennom alle elementene på omslaget: det tomme scenegulvet, bildets ramme, tittelen The Humbling og forfatternavnet Philip Roth. Det som skinner gjennom, borer gjennom, er drivkraften i Roths nye kortroman.

Roth har sagt at han nå, i den siste fasen i sitt forfatterskap, ønsker å rendyrke novellaen, kortromanen på mellom 20 000 og 40 000 ord, som forbildet Saul Bellow mestret så godt. The Humbling er den korte, intense historien om skuespillergiganten Simon Axler. Han er 65 år gammel og har spilt alle de største rollene, på de viktigste scenene, men har fullstendig mistet grepet etter to katastrofale opptredener som henholdsvis Macbeth og Prospero – «man kunne vanskelig tenke seg en mer ambisiøs dobbeltoppsetning». Simon kollapser, og det tar ikke lang tid før hans kone Victoria har fått nok og stikker. Tilbake sitter den fallerte skuespilleren, ute av stand til å gå inn i en rolle og til å leve med sitt eget livsprosjekt.
 

Skeptisisme. Shakespeare har spilt en vesentlig rolle i Roths siste arbeider, kanskje tydeligst i Exit Ghost (2007), hvor tittelen er hentet fra en sceneanvisning i nettopp Macbeth. I The Humbling er det ideen om at «hele verden er en scene» som er mest betydningsfull: Lagene av virkelighet i romanen speiler seg i hovedpersonens skeptisisme. Som når han blir bedt om å lage et bilde i en terapitime på mentalsykehuset han er innlagt på etter sammenbruddet:

Annonse