15:28 - 18. juni 2020

Presidentvalget i USA avgjør om Norges to år i FNs sikkerhetsråd blir en skjærsild eller en gyllen mulighet, skriver Tove Gravdal.

Presidentvalget i USA avgjør om Norges to år i FNs sikkerhetsråd blir en skjærsild eller en gyllen mulighet, skriver Tove Gravdal.

Skrekkscenario? To sett scenarioer er mulig når Utenriksdepartementet nå må ruste seg til den formidable oppgaven som venter som medlem av FNs sikkerhetsråd: ett med og ett uten Donald Trump. Nye fire år med Trump vil bli en katastrofe for Norge, skriver Tove Gravdal. Her deltar presidenten i en samtale om eldre borgere i statsrommet til Det hvite hus tidligere denne uken. Foto: Doug Mills / The New York Times

Det var en stor diplomatisk seier for Norge å bli valgt inn i Sikkerhetsrådet i første runde i FNs generalforsamling onsdag. I 13 år har Utenriksdepartementet jobbet mot denne dagen. Nå må hele departementet ruste seg til den formidable oppgaven som venter med to scenarioer: ett med og ett uten Donald Trump.

Nye fire år med Trump vil bli en katastrofe for Norge som medlem av FNs sikkerhetsråd. Regjeringen vil inn i rådet for å styrke folkeretten, altså de reglene og institusjonene som styrer internasjonalt samarbeid. Trump bryr seg ikke om dette samarbeidet, og han fører en utenrikspolitikk som på flere punkter skiller seg fra den norske, for eksempel med ubetinget støtte til Israels annektering av okkuperte områder. Å bryte med USA i slike spørsmål i Sikkerhetsrådet kan få alvorlige konsekvenser, all den tid USA gjennom militæralliansen Nato er garantisten for Norges sikkerhet.

Om Joe Biden blir president, vil USA føre en utenrikspolitikk Norge lettere kan identifisere seg med. Sammen med amerikanerne kan de demokratiske landene i rådet da med større tyngde forsvare menneskerettigheter og fremme respekt for folkeretten. Da vil de to årene i rådet gi Norge en unik mulighet til å pleie daglig kontakt med amerikanske myndigheter. Selv Fremskrittspartiets motstandere av sikkerhetsrådsmedlemskapet vil måtte innrømme at det er i Norges interesse.

Annonse