00:00 - 12. juni 2020

– Det er lærerikt for hvite å bli sett på som en gruppe

For Guro Sibeko er gode ord og begreper essensielt for å kunne diskutere og motarbeide rasisme. 

Trenger å snakkes om: – I en diskusjon om rasisme der vi utelater hvithet, gjør vi hvitheten til en uuttalt norm, sier Guro Sibeko.
Annonse