00:05 - 17. april 2020

Åkeren i Hobøl, dagen før såing

Et selvforsynt Norge, hva bør vi satse på da? Tygg bygg. 

Dagen før såing. Svein Bovim er blant dem som sverger til lite jordbearbeiding og harver ikke så mye som naboene. På disse jordene veksler han mellom raps, åkerbønner og korn.
Annonse