00:00 - 20. mars 2020

Hva skjer når fabrikkene stenger?

Når underleverandører stenger ned produksjonen, fører det til umiddelbare produksjonskutt hos multinasjonale bedrifter.

Ringvirkninger: Hvis Nissan produserer færre biler i USA, så vil alle de andre leverandørene til Nissan i større eller mindre grad bli rammet, skriver Andreas Moxnes. På bildet er ansatte ved en Nissan-fabrikk i byen Aguascalientes i Mexico på vei hjem etter et tolvtimersskift. Foto: Meghan Dhaliwal / The New York Times / NTB scanpix

Vi er midt i en pandemi og aksjemarkedene verden over raser nedover. De økonomiske konsekvensene er sammensatte, og vi vet ennå ikke om verdensøkonomien er på vei inn i en global resesjon, og eventuelt hvor dyp nedturen blir.

I mellomtiden kan vi lære noe fra nyere forskning. I den moderne økonomien er ikke lenger varer «Made in China» eller «Norway», men snarere «Made in the World». Komponenter og innsatsfaktorer produseres i en rekke ulike land, settes sammen i annet, og eksporteres videre til forbrukere. Det gjør produksjonen potensielt mer sårbar fordi negative sjokk ett sted i kjeden vil smitte over til andre land og foretak. For eksempel kan produksjonen av varer i USA falle hvis kinesiske underleverandører er korona-stengt.

I en ny artikkel fra Boehm et al (2019) ser forfatterne på hva som skjer med bedrifter som plutselig ikke får tilgang til komponenter og innsatsfaktorer fra sine underleverandører. Forskerne ser på japanske bedrifter med datterselskaper i USA. Et eksempel er Nissan North America, som har fire fabrikker i Tennessee og Mississippi, og har en produksjonskapasitet på over en million biler i året. Japanske selskap i USA er svært avhengige av leveranser fra hjemlandet. I gjennomsnitt kommer 22 prosent av deres innkjøp fra Japan. Til sammenligning kommer bare én prosent av innkjøpene fra Japan blant USA-eide bedrifter.

Annonse