00:00 - 21. februar 2020

Veien til skatteparadis er brolagt med gode intensjoner

Norsk forsker i sentrum for spekulasjoner om sensur og maktkamp i Verdensbanken.

Bistand på avveie: Da den norske forskeren Jørgen Juel Andersen fant en sammenheng mellom bistand og bankinnskudd i skatteparadiser, havnet han i sentrum for spekulasjoner om sensur og maktkamp på toppen av Verdensbanken. Her fra Verdensbankens hovedkontor i Washington i USA. Foto: Graeme Sloan / Sipa USA / NTB scanpix

Jørgen Juel Andersen jakter på forsvunne penger. I over et tiår har den norske økonomen forsøkt å forklare hvordan staters offentlige inntekter blir forvandlet til private formuer.

I land uten sterke demokratiske institusjoner kan eliten bruke statskassen til å berike seg selv og sine egne. Denne korrupsjonen er ikke skadelig kun fordi ressurser som ellers ville kommet samfunnet til gode, forsvinner. Den skaper også en ustabil politisk situasjon, hvor ulike fraksjoner kjemper om å komme i posisjon til å kare til seg offentlige verdier.

Dette problemet er velkjent. Likevel er det ingen som vet noe særlig om hvor store verdier det er snakk om, eller hvordan tilkaringen faktisk foregår. Årsaken er at hemmelighold i det internasjonale bankvesenet gjør temaet vanskelig å forske på. Skatteparadiser tilbyr ikke bare fordelaktig skatt, men også regler som hindrer innsyn. Dermed famler forskerne i mørket.

Annonse