00:00 - 15. november 2019

Holder seg til planen

Prosessen er ikke udemokratisk fordi noen ikke får viljen sin, sier helseminister Bent Høie.

Åpner ikke for ny runde: Det å lokalisere det felles sykehuset på Ullevål er blitt tilstrekkelig utredet, sier helseminister Bent Høie. 

Det er mange som setter seg på bakbena for nedleggelsen av Ullevål sykehus. Flertallet i Oslo bystyre, tillitsvalgte ved Oslo universitetssykehus, en rekke stemmer i fagmiljøene, i tillegg til noen i ditt eget parti. Kan du se for deg å snu?

– Nei. Og jeg er ikke enig i den oppsummeringen, for bak disse ligger det mange ulike premisser som gjør bildet mer nyansert. For eksempel støtter en stor og viktig ansattgruppe, nemlig sykepleierne, løsningen med et samlet regionsykehus. Det gjør også pasient- og brukerutvalget.

– Det er stor motstand selv om ikke alle protesterer?

Annonse