Annonse
00:00 - 11. oktober 2019

Inkluderingsdugnaden virker ikke. Tallet på unge utenfor arbeidsmarkedet øker, skriver Aslak Bonde.

Strammes litt: Erna Solberg har fått med seg de andre regjeringspartiene på å levere et budsjettforslag der det brukes overraskende lite oljepenger, skriver Bonde. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Annonse

Mandag var dagen da det var aller lettest å se hvorfor statsminister Erna Solberg har ofret så mye for å få samlet alle de fire partiene i en flertallsregjering. Da ble forslaget til statsbudsjett for neste år lagt frem, og alle visste at absolutt alt ville bli vedtatt. De som skal tilpasse seg noen av de mange tusen posteringene på budsjettet vet nå hva de har å holde seg til neste år. Den økonomiske styringen er blitt forutsigbar. 

Når det ikke blir vesentlige endringer av budsjettet i Stortinget, betyr det også at den helheten som lå i budsjettforslaget blir beholdt. Forslagene både til kutt og påplussinger er jobbet frem over lang tid og balansen mellom dem er veloverveid. Erna Solberg har fått med seg de andre regjeringspartiene på å levere et budsjettforslag der det brukes overraskende lite oljepenger, der det faktisk strammes litt inn på økonomien og der man følger Høyre-prinsippet om at privat sektor skal vokse fortere enn offentlig sektor.

Når de fleste fremskrivningene i budsjettet også er positive, burde det være grunn for Solberg til å unne seg en aldri så liten feiring. Men statsministeren sliter med å få til inkluderingen. Hennes oppriktige engasjement for dem som hverken jobber eller er i utdanning, gir ikke uttelling. Det er for få av dem med hull i CV-en og med ulike funksjonsnedsettelser som får jobb.

Annonse