00:00 - 06. september 2019

Klimakrisen er global, lokalt taper den mot alt annet, skriver Maria Berg Reinertsen.

Klimakrisen er global, lokalt taper den mot alt annet, skriver Maria Berg Reinertsen.

Deponiet for farlig avfall på Langøya er snart fullt. Hvor skal vi nå lagre dette avfallet? Foto: Camilla Alexandra Lie

I kommuneplanen står det at Kristiansand skal bli et lavutslippssamfunn i 2050. Det innebærer at utslippene må kuttes med 80–95 prosent. Men de siste åtte årene har utslippene av klimagasser i kommunen i stedet økt med 50 prosent. Hva har skjedd?

Problemstillingen er den samme på Mørekysten der lokalbefolkningen kjemper mot nytt nasjonalt deponi for farlig avfall. Statsviter Harald Baldersheim kaller det dobbeltdemokratiets dilemma: Alle mener det er sprøtt å sende avfallet ut av landet. Og ingen vil lagre gørra i egen kommune. I klimapolitikken blir dobbeltdemokratidilemmaet akutt.

Les også: Dritten i demokratiet

For å finne en løsning på dilemmaet bestilte Kristiansand kommune rapporten «Fra klimamål til klimaomstilling» fra Insam, Civitas og Cicero. Den beskriver en situasjon der summen av små lokale beslutninger drar i motsatt retning av det store målet. Gang etter gang åpner for eksempel kommunen for utbygging som vil spre bosettingen og føre til mer bilbruk. Det er vanskelig å forene langsiktige mål med kommunale vedtak i dag. Enda vanskeligere blir det når det store målet er nasjonalt, ikke lokalt. 

Sirkulærøkonomi handler om å lage energi og nye varer av avfallet vårt. I regjeringsplattformen står det at Norge skal bli et foregangsland i sirkulærøkonomi. Men, nei. «Vi registrerer også at mange norske kommuner ufrivillig blir en bremsekloss for sirkulære fremstøt», skriver Susie Jahren, forretningsutvikler ved forskningsinstituttet Sintef i en kronikk på Morgenbladet.no. Her oppsummerer hun erfaringene til byråkrater og næringslivsfolk fra et seminar Sintef holdt under Arendalsuka.

Annonse