11:43 - 12. september 2019

– Islamofobi er et veldig problematisk begrep

Regjeringen har startet arbeidet med en handlingsplan mot muslimhat, men tok ikke med det omdiskuterte begrepet «islamofobi» i bestillingen. – Strategisk lurt, sier religionsviter Iselin Frydenlund, som selv forsker på islamofobi hos buddhister.

– Muslimhat er en del av islamofobien, og peker mot fordommer mot muslimer som personer, sier religionsviter Iselin Frydenlund. Arkivfoto: Christian Belgaux

Hva er «islamofobi»?

– En vanlig måte å forstå det på, er at det er et samlebegrep benyttet om antimuslimske fordommer, hatretorikk og propaganda. Det er ganske likt definisjonen av antisemittisme og jødehat. Islamofobi brukes både om fordommer mot islam og diskriminering og fordommer mot muslimer, enten som gruppe eller som enkeltpersoner. Det kan både være basert på forestillinger om islam som religion, og forestillinger om muslimer som kulturell og sosial, etnisk gruppe. Jeg tenker at det handler om en systematisk, negativ kunnskapsproduksjon om islam og om muslimer.

Du sier «systematisk, negativ kunnskapsproduksjon». Vil en blogg som utelukkende formidler faktabasert religionskritikk av islam kunne defineres som islamofobi?

Annonse