00:00 - 23. august 2019

– Det kommer til å bli et bikkjeslagsmål

I Kristiansand har en en omstridt kunstsilo, en netthandelmillionær og en facebookside skapt politisk kaos. Dette er valgkampen der protestpartiene kaster om på norsk politikk.

Siloopprøret: Bystyret i Kristiansand har vedtatt at en tidligere kornsilo på Odderøya skal bygges om til kunstmuseum og huse finansmannen Nicolai Tangens samling, det har utløst beskyldninger om korrupsjon og politisk samrøre. 
Annonse