00:00 - 28. juni 2019

Streng og urettferdig

Siden 2015 har Norge satset hardt på tilbakekallelser av oppholdstillatelser. Praksisen, der folk som har bodd her i årevis kan få testet sin asyl- eller flyktningstatus på nytt, er et utstillingsvindu mot EU. Tvangsutsendelsen av den afghanske Abbasi-familien skulle vært siste reklameplakat for tilbakekallelsespolitikken, en politikk Norge leder an i Europa. Saken har heller avkledd et land i systemkaos og moralsk oppløsning.

Vi blir bedt om å akseptere tilbakekallelser som et nytt ledd i den «strenge, men rettferdige» innvandringspolitikken. At det finnes vonde enkeltskjebner – «det kan ikke unngås» – men at systemet i seg selv er profesjonelt og nødvendig. Men en fersk rapport fra Instititutt for samfunnsforskning (ISF) tyder på noe helt annet – og den er bestilt av Utlendingsdirektoratet (UDI) selv. Forskerne ved ISF har kartlagt hvordan arbeidet med tilbakekall- og opphørssakene virker på dem som rammes. Rapporten Losing the right to stay er basert på intervjuer med 29 informanter fra Afghanistan og Somalia. Den viser at arbeidsmetodene fremstår som problematiske i seg selv, som uforutsigbare, ugjennomtenkte og blinde for egen effekt.

Forskerne ved ISF lister opp anbefalinger til sin oppdragsgiver. UDI, skriver de, må «utvikle en sammenhengende kommunikasjonsstrategi» rettet mot de det gjelder. Forskerne skriver videre at de berørte må få presentert hele prosessen de står foran, og få vite når de kan vente seg et svar. Politi og UDI må også informere hverandre om når de kontakter de berørte. Og UDI må systematisk registrere data for når de åpner en tilbakekallelsessak, slik at det finnes oversikter over hvor lenge mennesker holdes i transitt. At disse rutinene ikke finnes i dag er utrolig. Systemet mangler ikke bare menneskelighet, det mangler profesjonalitet. Dette er en kritikk som rammer uavhengig om man måtte støtte tilbakekallelsespolitikken eller ikke.

Annonse