00:00 - 24. mai 2019

Menneskets fotavtrykk

Landskapsendringer har store konsekvenser for jordens arter.

Skapt landskap: Illegal gruvedrift har ført til kjemisk avskoging i Amazonasjungelen. Bildet er tatt fra luften i Madre de Dios-regionen sør-øst i Peru 17. mai i år.  Foto: Chris Bouroncle/AFP/NTB scanpix

FNs naturpanel (IPBES) har gjennomgått relevant forskning for å forstå tilstanden til jordens arter. Resultatene ble oppsummert for et par uker siden og tegner et dystert bilde av verden vi lever i. En million arter er i fare for å bli utryddet. Menneskeskapte endringer av landskap er på toppen av listen over årsaker.

Det ligger egentlig i navnet. Landskap er skapt land. En lang rekke prosesser gnager og skraper på alt det eksisterende, former jorden, endrer og sørger for at overflaten ikke er statisk. At mennesket har spilt en viktig rolle i å forme omgivelsene, har vært kjent lenge. Endringer knyttet til jordbruk og bydannelse strekker seg flere tusen år tilbake i tid.

Naturpanelet påpeker at den viktigste årsaken til at så mange arter står i fare for å utryddes, er ødeleggelse av leveområder. Et synkende antall individer har med andre ord stadig mindre plass å leve på. Hele 75 prosent av landoverflaten er «betydelig endret» og 85 prosent av de opprinnelige våtmarksområdene er allerede forsvunnet. De største endringene skyldes jordbruk, skogsdrift og urbanisering. Arealet til urbane områder er blitt doblet siden 1992. Ifølge Naturpanelet brukes en tredjedel av landoverflaten til jordbruk og dyrehold. Plassmangelen oppleves som akutt for en halv million arter. Økosystemer er også under press som en følge av jakt, forurensning, introduksjon av fremmede arter og klimaendringer. Rekken av rødlistede arter er lang, og en ny masseutryddelse, den sjette i jordens historie, kan bli en realitet.

Annonse