00:05 - 05. april 2019

Britenes strategi ligger frosset i en form som hører fortidens fremganger til, skriver Øivind Bratberg.

Britenes strategi ligger frosset i en form som hører fortidens fremganger til, skriver Øivind Bratberg.

Tid for tradisjonsbrudd? Forlik på tvers av partigrenser praktiseres sjelden i britisk parlamentspraksis, i alle fall i fredstid, skriver Øivind Bratberg. Her: Vedlikeholdsarbeid ved Imperial War Museum, London, 2. april.

Bak flomlyset omkring brexit ligger et historisk landskap av gamle ideer om motparten. For Storbritannia og Europa er et forhold mellom to parter: et uavhengig kongedømme i Nordsjøen og det store, komplekse og uregjerlige europeiske kontinentet. Storbritannias annerledeshet bunner i en særegen politisk kultur og et selektivt perspektiv på nasjonale interesser. Blant kulturelle særtrekk er ikke feet and inches, pounds and pints det viktigste. Mer sentralt står ideene om hva som sikrer trygghet og velstand for et øyrike med sitt eget historiske utviklingsløp. Det handler for eksempel om fellesskapet med engelsktalende land, bygget på rettsstat, liberalt demokrati og markedsøkonomi og en grunnmur av delt historie.

Forholdet til Europa er på mange måter motsatsen til dette fellesskapet. På kontinentet finnes føderale ideer for hvordan statsmakten skal innrettes. Der er katolsk innflytelse over politikk og samfunnsliv. Og Europa har fragmenterte samfunn og en politisk historie punktert av perioder med voldelig opprør. Frankrike og Belgia er interessante skremmebilder hver på sitt vis: franskmennene for sin hang til ideologiske prinsipper, belgierne for sin endeløse maktdeling mellom grupper og nivåer som sperrer for handlekraft og politisk sunn fornuft.

I møte med Europa har den britiske tilnærmingen tradisjonelt vært å forhindre at noe enkeltland blir sterkt nok til å dominere kontinentet. Det feilet på 1930-tallet. Men Storbritannia under andre verdenskrig var den frie verdens forsvarer som sto imot tysk invasjon. Og etter krigen skulle integrasjon gjøre slutt på europeiske stridigheter, med Storbritannia som «venn og støttespiller av det nye Europa», slik Winston Churchill beskrev det.

Annonse