00:00 - 08. mars 2019

Europa snakker også

Har du lyst til å diskutere politikk ansikt til ansikt med noen fra et annet europeisk land? Som eneste norske avis deltar Morgenbladet i debattprosjektet Europe Talks.

Europe Talks

  • Hvis du går inn på morgenbladet.no/europetalks2019 og svarer på 7 politiske ja/nei-spørsmål, vil et dataprogram koble deg opp mot en person i et annet europeisk land som har svart annerledes enn deg. 
  • Prosjektet Europe Talks er et samarbeid mellom en rekke europeiske kvalitetsaviser, fra Financial Times i Storbritannia og Die Zeit i Tyskland, til Gazeta Wyborcza i Polen. Morgenbladet deltar som eneste norske avis.

Kunne du tenke deg å møte en greker for å snakke om økonomiske overføringer fra rike til fattigere land i Europa? Er du åpen for å la deg overbevise av en britisk EU-tilhenger? Ville det være spennende å møte en tysker som ivrer for at Europa må bygge tettere bånd til Russland? Tenner du på tanken om en fyrig innvandringsdebatt med en danske?

Nå har du sjansen. Etter initiativ fra den tyske avisen Die Zeit er det etablert et nettverk av europeiske aviser i 13 land for å koble meningsmotstandere sammen på tvers av nasjonale grenser. Hvis du svarer på syv politiske ja/nei-spørsmål, vil et dataprogram velge ut en debattpartner som har svart annerledes enn deg i ett av de andre deltagerlandene. 11. mai kan dere møtes ansikt til ansikt – fysisk eller gjennom nettbasert videooverføring.

Flere av Europas fremste kvalitetsaviser er med, fra Die Zeit i Tyskland og Financial Times i Storbritannia, til italienske La Repubblica, polske Gazeta Wyborcza og danske Politiken.

Tilsvarende prosjekter er allerede med suksess prøvd ut i nasjonal form i flere land. Synes du det er mer fristende eller overkommelig å møte en nordmann til debatt, så lanserer vi parallelt det nasjonale prosjektet Hele Norge snakker, i samarbeid med Dagens Næringsliv, NRK og Fagbladet (se foregående sider).

Hovedårsaken til at Europe Talks lanseres nå, er det forestående valget til Europaparlamentet i mai. Her har ikke nordmenn stemmerett, men beslutningene som tas i EU, gjelder som kjent stort sett også Norge, og de politiske stridstemaene her til lands er i grove trekk sammenfallende med våre europeiske naboers. Følgelig var det naturlig for Die Zeit å invitere Norge med.

Formålet med Europe Talks er at samfunnsengasjerte mennesker i Europa skal bli bedre kjent med hverandres perspektiver og standpunkter. Fraværet av en felleseuropeisk medievirkelighet som matcher det politiske fellesskapet vi er en del av, gjør dette til et etterlengtet og konstruktivt initiativ.


 

Europe talks (random question)

Koblingen mellom debattpartnerne skjer ved at dere får hverandres e-postadresser. Da kan dere selv velge hvilket språk dere vil bruke i kommunikasjonen dere imellom. Men de fleste vil nok benytte engelsk, og dette er også språket som benyttes i det felles nettverktøyet hvor påmeldingen skjer.

Spørsmålene som stilles er:

1. Would you exchange your national passport for a European one?

2. Does the EU improve the lives of its citizens?

3. Should all European countries have strict national border controls?

4. Are there too many immigrants in Europe?

5. Should Europe have closer ties to Russia?

6. Should richer European countries support poorer ones?

7. Should European countries increase taxes on gas to save the climate?

Påmeldingen er åpen til 14. april. Da skjer selve koblingen, og de som får tilbud om en debattpartner, vil motta en e-post med mer informasjon. Her vil dere blant annet få vite litt om hvem den foreslåtte partneren er, og hva vedkommende har svart på de syv spørsmålene. Det er dessverre ikke mulig å velge en annen partner dersom du takker nei til tilbudet.

Så har dere noen uker på å planlegge hvordan samtalen 11. mai skal foregå, ved å sjekke tog- og flybilletter for eksempel. Vi håper at så mange som mulig vil møtes fysisk, i den ene partneres land, eller på nøytral grunn et sted imellom. Men mange vil nok av ulike årsaker foretrekke at diskusjonen skjer som en videooverføring på nett, og dere vil bli tilsendt innloggingsinfo til et nettverkstøy hvor dette kan foregå.

Vi tror Morgenbladets lesere er godt over gjennomsnittlig interessert i en slik utfordring, og håper at mange av dere går inn på morgenbladet.no/europetalks2019 og melder seg på. 
 

Annonse