Annonse
00:00 - 15. februar 2019

Hva koster en varmegrad?

Du har hørt mye om kostnadene ved elbilsubsidier og færre oljebrønner, men hva koster det å la være?

Annonse

12. desember 2018 holdt den amerikanske økonomen William Nordhaus sitt nobelforedrag i Stockholm etter å ha mottatt Nobelprisen i økonomi. Første slide viste et dramatisk maleri av Francisco Goya – en stor kjempe som ruver over små mennesker. På samme måte ruver klimaendringene over Jorden i dag, sa Nordhaus. Så gikk han over til å beskrive den økonomiske modellen han er blitt kjent for, der de ferskeste beregningene viser at det samfunnsøkonomisk sett mest lønnsomme er å la den globale temperaturen øke med minst tre grader.

Er virkelig menneskeheten så frikoblet fra naturen, at det som er katastrofe for kloden bare er en krusning i økonomien? Eller er det de økonomiske modellene som lever i sin egen verden?

Nordhaus foredrag var foreløpig siste akt i en lang debatt om hva klimaendringene egentlig koster oss – og om det gir mening å regne på dem. Det er en dragkamp som inkluderer Donald Trump og nordmannen som kanskje er far til handlingsregelen for bruk av oljepenger. Debatten er ikke bare for teoretisk interesserte: I USA avgjør den samfunnsøkonomiske kostnaden ved CO2-utslipp hvor mye avgift en skal legge på slike utslipp – det er derfor Donald Trump bryr seg om disse tallene. Men også for klimapolitikken ellers i verden er det viktig: Hvis kostnadene ved klimaendringer er små, fremstår også alle tiltakene for å kutte CO2-utslipp som økonomisk lite lønnsomme.

Annonse