00:00 - 01. februar 2019

En lykkelig slutt (men ikke ennå)

Jonas Gahr Støre vil at oljeeventyret skal ende godt. Det skjer ikke ved å kutte dagens skattesubsidier til oljeselskapene.

Så levde vi lykkelig: Jonas Gahr Støre setter lit til forskning og teknologiutvikling – og legger en beskyttende hånd over det som kalles leterefusjonsordningen.

– «Vi kan ikke frede oljepolitikken, (…) Vi skal gi forutsigbarhet for bransjen, men flere og flere økonomer sier at vi har en litt for aktivistisk leterefusjonsordning (…)» sa Espen Barth Eide, miljøpolitisk talsmann i Ap til Klassekampen forrige uke. Hva er galt med den uttalelsen?

– Den første delen er helt riktig. Norge skal være stolt over å være et demokrati som har utviklet en stor naturressurs på en måte som har vært god for økonomien og for velferden. En grunn til at vi har klart det, er at vi har en debatt der det er mange stemmer som deltar. Barth Eides poeng var at det ikke er riktig å gi ungdomspartiene beskjed om at de ikke vet hva de snakker om. Der det var nødvendig å presisere, var at når det gjelder akkurat skatteregimet og leterefusjonsordningen, så står Ap bak den ordningen. Den har bidratt til at mindre selskaper og selskaper med spisskompetanse har engasjert seg på norsk sokkel og slik bidratt til bedre ressursutnyttelse.

– Men flere av dine partifeller, også på Vestlandet, mener ordningen er moden for debatt. «Det er opplagt at klimaendringene kommer til å presse frem store endringer innen [petroleums]sektoren, og jeg synes det er naturlig at Arbeiderpartiet diskuterer dette inn mot landsmøtet», sier Vidar Kjølmoen fylkesleder i Møre og Romsdal Ap til Klassekampen. Hva tenker du om det?

Annonse