08:35 - 18. januar 2019

Stor M i et vannglass

Universitetet Oslomet er blitt ett år. Vi tok en omkamp om navnet med den mektige rektor Curt Rice.

Kurtiserer: På språkets vegne har vi demonisert språkprofessor Curt Rice helt siden han for ett år siden fikk godkjent «OsloMet – storbyuniversitetet» som nytt navn på det lange, men fullt forståelige navnet Høgskolen i Oslo og Akershus. Når vi først møter ham, viser han seg som en hyggelig mann. Vi blir curtricert.
Annonse