Annonse
00:00 - 25. januar 2019

Ser ikke skogen for bare CO2-kvoter

Treplanting redder ikke klimaet. 

Nye, gamle oppgaver: Den primære rollen for Europas skoger fremover, blir ikke å redusere klimagassutslipp, mener forskere, men å tilpasse seg klimaet, slik at de fremdeles kan levere trevirke, rekreasjon og naturopplevelser. Foto: Erlend Haaberg / NN / Samfoto / NTB scanpix
Annonse

Etter Parisavtalen har et av de mest populære tiltakene for å forbedre CO2-regnskapet blitt å plante skog. Tanken er at trærne trekker til seg karbondioksid gjennom fotosyntesen, slik at denne CO2-mengden ikke lenger er i atmosfæren og påvirker klimaet negativt. Det er jo lettere å plante skog enn å kutte i egne utslipp. 

Ofte refereres det til et studie fra 2017 som konkluderer med at skoger og andre økosystemer skal kunne bidra med mer enn en tredjedel av CO2-reduksjonen som er nødvendig for å holde «togradersmålet». Både Kyotoprotokollen og Parisavtalen nevner treplanting som et klimatiltak. 

Likevel påpeker økolog Sebatiaan Luyssaert og kolleger at lite faktisk er kjent om hvordan forvaltningen av skogene direkte påvirker miljøregnskapet. De har gått grundig til verks og tatt i bruk avansert matematisk modellering for å studere hvordan ulike skogforvaltningsregimer påvirker CO2-regnskapet.

Annonse