00:00 - 21. desember 2018

Språkrådet ingen hører på

Norec. Oslomet. Vestland. Ikke visste vi at dette var selve språket.

Medgift: Stordal har mista hjørnesteinsbedriftene sine dei siste åra, men håpar eit oppdrettsanlegg på land og produksjon av mjølormar skal bidra til betre økonomi når dei går inn i ekteskapet med Norddal. Stordal kommune har knapt 1000 innbyggjarar. Norddal snautt 1700.
Annonse