00:00 - 21. desember 2018

Språkrådet ingen hører på

Norec. Oslomet. Vestland. Ikke visste vi at dette var selve språket.

Medgift: Stordal har mista hjørnesteinsbedriftene sine dei siste åra, men håpar eit oppdrettsanlegg på land og produksjon av mjølormar skal bidra til betre økonomi når dei går inn i ekteskapet med Norddal. Stordal kommune har knapt 1000 innbyggjarar. Norddal snautt 1700.

oslometifisere, v., gi (et statsorgan, institusjon, firma e.l.) et navn som ingen forstår, som ikke sier noe om hva man driver med, og som bryter med elementære, offisielle skriveregler.


 

Onsdag 9. august i fjor fikk Språkrådet en sunnmøring på tråden. Kommunene Norddal og Stordal skulle slå seg sammen, og nå håpet de Språkrådet ville velsigne det nye navnet: Fjord.

Annonse