Annonse
00:00 - 14. desember 2018

Grønn skatteomlegging fører lett til at de rike vinner og de fattige taper, skriver Aslak Bonde.

Grønn skatteomlegging fører lett til at de fattige taper, skriver Aslak Bonde.

Annonse

For snaue tre år siden satte det nye byrådet i Oslo av fem millioner kroner til å subsidiere elsykler. De første som ba om støtte, fikk 5000 kroner hver. Eldre menn med 20 000–30 000 kroner på bok, gikk umiddelbart i butikken for å kjøpe subsidiert sykkel. De som måtte bruke tid på å spare til sykkel, fikk ingenting. «Rikingene» hadde brukt opp hele subsidiepotten.

Allerede den gang påpekte mediene den dårlige sosiale profilen, men byrådet og en samlet miljøbevegelse så likevel på subsidie-stuntet som en suksess. Det ble fremstilt som enda et eksempel på at myndighetene, ved hjelp av relativt små støtteordninger, kan puffe folk til å gjøre det som er rett for klimaet.

Etter denne høsten er det grunn til å tro at slik klimapolitikk kommer til å bli problematisert på en helt annen måte enn tidligere. Ikke fordi det i seg selv er galt å gi pengestøtte til folk som transporterer seg selv mer klimavennlig, men fordi det er blitt økt oppmerksomhet om det andre elementet i grønn omlegging – nemlig at man gjør det dyrere å bruke fossildrevne transportmidler.

Annonse