Annonse
00:00 - 07. september 2018

Kvinnekamp som diplomatisk våpen

Feministisk utenrikspolitikk er blitt Sveriges nye merkevare. Den styres av en erklært pasifist i stadig konflikt med Nato-tilhengere i eget parti.

Feminisme: Margot Wallströms politikk er en ny variant av en 60–70 år lang svensk tradisjon for å opptre som en moralsk kraft i verdenspolitikken. Foto: Krister Sørbø/VG/NTB scanpix
Annonse

I fire år har Sveriges rødgrønne regjering, med utenriksminister Margot Wallström i spissen, ført en feministisk utenrikspolitikk. For to uker siden, midt i valgkampen, lanserte Wallström en håndbok i denne særsvenske utgaven av utenrikspolitisk ideologi. Boken er like mye en skryteliste som en håndbok. «Politikken har oppnådd betydelige resultater», heter det.

– Den har vært vellykket som varemerke. Den har bidratt til å sette Sverige på kartet og har vært bra for oppmerksomheten om regjeringen og om Wallström som person, sier Katarina Tracz, direktør i tankesmien Frivärld i Stockholm.

Wallström definerer feministisk utenrikspolitikk som en arbeidsform hvor alle deler av utenriksforvaltningen skal strebe etter å styrke kvinners og jenters rettigheter, representasjon og ressurser – tre r-er. Politikken er «en transformativ agenda som vil forandre strukturer», skriver Wallström. Hun peker på at Sverige har greid å få inn likestilling i internasjonale avtaler og i samarbeid innen organisasjoner som EU, FN og WTO, og hun skryter av at Sverige har opprettet et kvinnenettverk av fredsmeglere og bidratt til at flere kvinner deltar i fredsprosesser i land som Colombia, Mali og Syria.

Annonse