00:00 - 06. juli 2018

Vi undervurderer klimarisikoen

Hva kan klimaendringene bety for samfunnet? I en fersk artikkel i tidsskriftet Nature Climate Change tar en gruppe forskere til orde for at klimafaget må snu opp ned på hvordan vi beregner klimarisiko.

Tusener av døde: I Russland i 2010 førte tørke til skogbrann. Røyken fra brannen forsterket luftforurensningen og førte til tusenvis av dødsfall. Foto: Denis Sinyakov / Reuters / NTB Scanpix

Da orkanen Harvey dundret inn over Houston i august 2017, og innledet den mest ødeleggende orkansesongen i Atlanterhavet hittil, spurte mange om det var «på grunn av klimaendringer». Naturvitere forsøkte å svare, med statistikk og diagrammer over hvordan orkaner dannes, men egentlig svarte vi på feil spørsmål. Orkaner er bare en liten del av det store bildet. Et bedre spørsmål er derfor om klimaendringene gir økt risiko for skader på mennesker og samfunn, og hvilken rolle orkaner i så fall spiller.

Hvor ødeleggende en naturkatastrofe er, avhenger både av hvor den treffer, og hvordan forholdene er når den kommer. Hetebølgen i Russland i 2010 kom for eksempel på tampen av syv unormalt tørre måneder, og det var summen av de to som la grunnen for de kraftige skogbrannene som fulgte. Så drev røyken fra brannene inn over byer, forsterket luftforurensingen, og sto – sammen med varmen – for titusener av dødsfall.

Hva er risikoen for en ny orkansesong som i 2017, eller en sommer som i Russland 2010? Og hvordan påvirkes risikoen av klimaendringene? For å beregne det må vi først forstå ordet «risiko». En orkan er ikke en risiko, men et naturfenomen som kan gjøre skade hvis vi er uheldige. For å finne risikoen for orkanskade må vi vite noe om selve faren (orkanen), hvor utsatte vi er for den (hvor mange mennesker som bor langs stormbanene), og hvor sårbare vi er for den (hvor godt byene våre er sikret, for eksempel). En orkan til havs, langt fra land og skip, utgjør liten risiko uansett hvor sterk den er. Men hvis vi fortsetter å bygge byer langs stormbanene øker risikoen, selv om orkanene forblir som før. Og når vi asfalterer over våtmarker slik at flomvann ikke lenger kan renne unna, som det er gjort rundt Houston, øker sårbarheten.

Annonse