00:00 - 08. juni 2018

Når det kribler i nakken

Med Johnny Cash og en nær døden-opplevelse forklarte årets holbergprisvinner Cass Sunstein hva som driver ham som forsker og menneske.

Åndfullt ordskifte: «Merknader og kommentarer er demokratiets største oppfinnelse», var en av uttalelsene som falt under Holbergsymposiets paneldebatt i Bergen tirsdag. Her er prisvinneren Cass Sunstein, sittende ved sitt eget bord i panelet. Foto: Helge Skodvin

«Noen ganger – og for meg er det sjeldent – oppstår en idé, og da kjenner jeg en kribling nederst i nakken. Det er en fysisk følelse.»

Slik beskrev Harvard-professor Cass Sunstein hva som skjer når han finner nye mønstre og veier å utforske. Takketalen han holdt i Universitetets aula i Bergen onsdag startet med Johnny Cash, som ble et musikalsk ikon fordi han formidlet ektefølt sinne fremfor å synge pent. På samme måte valgte forskeren Sunstein å bryte med konvensjonelle forestillinger om hva politikk og demokratiske prosesser handler om.

Nakkekriblingen må ha oppstått oftere enn Sunstein gir inntrykk av. Siden han tok doktorgraden i juss i 1978 og tok fatt på en akademisk løpebane ved Universitetet i Chicago, har han gitt ut nesten 50 bøker og publisert mange hundre artikler. Han krysser faggrenser og forutser problemstillinger, som da han på 1990-tallet pekte på hvordan internett ville endre det offentlige ordskiftet og demokratiets grunnpilarer. Eller han går løs på det trivielle og ser det store, som i to ferske artikler om hotelldusjers funksjonalitet.
 

Annonse