00:00 - 08. september 2017

Sjansen som glapp

45 000 færre jobber i oljesektoren. 600 nye innen kraft og energi. Det grønne skiftet kom aldri.

Skifte: Fra seil til damp, fra sardiner til olje, Stavanger har omstilt seg før.
Annonse