00:00 - 09. juni 2017

Lukten av en usynlig fiende

Reinsdyrhodene koker hos samiske Máret Ánne Sara, som vil bruke kunst til å vise et moderne, norsk overgrep.

Et uvanlig atelier: Máret Ánne Sara har stått på kjøkkenet og kokt reinsdyrhoder mesteparten av det siste halvåret. Hun lager kunst i protest mot at staten vil tvangsslakte reinflokken til broren. Verket Pile o’ Sápmi vises på Documenta i tyske Kassel, som åpner lørdag.

Lukten av kokende reinsdyrhoder er overraskende subtil. Den mest umiddelbare assosiasjonen er det metalliske i blodlukt.

Den er vanskelig å bli vant til, denne lukten, fordi den er fremmed. I alle fall for noen som først og fremst spiser kjøtt som er partert, filetert, ofte til og med ferdig tilberedt.

Lukten er ikke vond, du tenker ikke på den hele tiden. Det som skjer, er at lukten bare legger seg der, i bevisstheten din, sammen med den kroppslige opplevelsen av å forholde seg til en fornemmelse du aldri har hatt før, i flere timer, mens du får et lynkurs i reindrift og fornorskingspolitikken og industrialiseringen av Finnmark – en historie og som utfordrer tanken om Norge som et godhetsregime og et foregangsland for urfolkrettigheter.

Annonse