00:00 - 17. mars 2017

Østens mystikk

NRK Dagsrevyens reportasje fra Oslo øst, med utgangspunkt i en konkret gjeng på Søndre Nordstrand, tegner et dystert bilde av flere bydeler, fullt av narkotikasalg, våpen og sosiale problemer. Her er noen tall til å fylle ut bildet.

Anders Magnus rapporterte fra Oslo øst: NRK Dagsrevyen sendte en reportasje om gjenger og sosiale problemer på Oslo øst lørdag 11. mars. Illustrasjon: Christian Belgaux
Annonse