00:00 - 03. mars 2017

Aslak Bonde om samferdselssatsninger

Regjeringen lover så mange og dyre samferdselssatsninger at det ikke er troverdig, skriver Aslak Bonde.

Representanter for regjeringspartiene, KrF og Venstre har strødd om seg med penger denne uken. Eller rettere sagt: De har reist land og strand rundt med rause løfter – om alle milliardene som skal brukes på vei- og jernbanebygging de neste tolv årene. Regjeringen og støttepartiene ble enige om hovedtrekkene i den nye nasjonale transportplanen denne uken, og da var de ikke sene om å reise ut i landet for å spre det glade budskap: Dette er en regjering som satser mer enn noen andre på vei og jernbane.

 

Påstanden er sann. Etter 2005 har samferdselsbudsjettene økt i et så stort tempo at den sittende regjeringen alltid har kunnet hevde at den gjør mer enn sine forgjengere. Veksten i de nasjonale transportplanene, som rulleres hvert fjerde år, har vært på mange titalls prosent. Det blir den også denne gangen. Regjeringen er blitt enig med KrF og Venstre om å øke rammene med flere hundre milliarder kroner.

Annonse