00:00 - 28. oktober 2016

Marit Slotnæs: Knust tekopp  

Modellenes intervensjoner i offentligheten rammer også forfatterne, skriver Marit K. Slotnæs.

Morgenbladets fotograf kjøpte tekopp for så å knuse den med hammer da hun skulle illustrere Geir Gulliksens essay «Privat og upersonlig» for noen år siden. Foto: Ellen Lande Gossner

Da Morgenbladet skulle illustrere Geir Gulliksens essay «Privat og upersonlig» for noen år siden, gikk fotografen først ut og kjøpte en tekopp. Så fotograferte hun koppen på et kjøkkenbord. Deretter tok hun en hammer, knuste den, og fotograferte videre. For oss som setter pris på engelsk steingods og vet hva en slik kopp med skål koster, Blue Italian Spode, var det selvsagt smertefullt. Galskap, nesten. Var det virkelig nødvendig?

Gulliksens essay fra 2013 var første tekst ut i en serie om privatliv her i avisen, og kan leses som et forsvar for prinsippet om at det ikke finnes grenser for hva det er lov til å snakke om, i litteraturen eller i livet. Det er måten det snakkes på, som er avgjørende. Teksten er i seg selv et formfullendt eksempel på det den tematiserer, nemlig at det private kan utlegges slik at det allment gyldige er det som trer frem. Det konkrete utgangspunktet for teksten var livsomveltende hendelser i hans eget liv, forsto vi – et samlivsbrudd og minst en forelskelse, slutten på noe og begynnelsen på noe nytt – hendelser som hadde tvunget frem en ny måte å betrakte og snakke om seg selv og sitt eget liv på, for Gulliksen.   

Leser man essayet på nytt, fremstår det som en slags poetikk eller «oppskrift» for fjorårets roman, Historie om et ekteskap. Torsdag i forrige uke, først da, fikk vi, og alle andre, et ansikt og et navn på hun som Gulliksen var gift med før han ble gift med hun som han er gift med nå. Marianne Bang Hansen, heter hun, og hun føler seg utlevert i Gulliksens bok. «Det finnes ingen etikk som beskytter mitt privatliv», skrev hun i Aftenposten. Det er som å bli «kidnappet av en roman», sier hun til avisen.

Annonse