00:01 - 22. januar 2016

Topp tolv

Blant de 47 innsendte svarene, pekte disse 12 seg ut som vedtatte, varige samfunnsendringer etter to år med regjeringen Solberg.

Pakkeforløp i kreftbehandlingen

Det høres ut som postvesenet. Men dette er den endringen i helsevesenet som forskere, organisasjoner og aktivister er mest enige om at er kommet for å bli. På helsedirektoratets nettsider kan alle nå lese seg gjennom standardiserte oppskrifter for hvordan 28 ulike kreftdiagnoser skal utredes, behandles og følges opp. Målet er færre forsinkelser og mindre variasjon i hvordan sykdommene behandles. Men det finnes kritikere. Forslaget om å innføre det samme i psykiatrien førte til en langvarig debatt i Morgenbladets spalter, der flere advarte om at psykiske lidelser ikke kan standardiseres inn i pakker.

 

Annonse