00:00 - 23. oktober 2015

Overdrevne overdoser

Det stemmer ikke at Norge er Europas nest verste på overdoser, selv om den offisielle europeiske statistikken sier det.

Overdosedødsfall per millioner innbygger: Døde fra overdose kombinert med aids-dødsfall blant rusbrukere, døde fra hepatitt og dødsfall med ukjent årsak. Overdose- og aids-dødsfallene er for aldersgruppen 15–64, hepatitt og ukjent dødsårsak er tall for hele befolkningen. Utregning av professor Helge Waal med 2008-tall fra EMCDDA og Eurostat. Kilde: EMCDDA og Eurostat 2008
Annonse