10:16 - 05. januar 2020

En gang, i en ikke veldig fjern fortid, var 2020 det fremtidsåret da store klimamål skulle være nådd, skriver Anne Marte Blindheim.

En gang var 2020 fremtidsåret da store klimamål skulle være nådd, skriver Anne Marte Blindheim.

Mallacoota 2. januar: Skogbranner tvinger folk på flukt i Australia. I Mallacoota i delstaten Victoria er forsvaret satt inn for å evakuere folk via sjøveien. Foto: Justin McManus / The Age / Fairfax Media / Getty Images

I år brukte statsminister Erna Solberg over halvparten av taletiden sin på temaet klima og bærekraft. Sammen med det andre hovedtemaet i nyttårstalen, psykisk helse, er dette et tema som vil, og må, prege 2020. En gang, i en ikke veldig fjern fortid, var 2020 det fremtidsåret da store klimamål skulle være nådd.

Solbergs støtte til de unge, der hun sier at de bekymrer seg med rette, er viktig. Menneskeskapte klimaendringer er farlige. De truer hele vår eksistens. Vi ser det med egne øyne.

Statsministeren forsvarer den norske klimapolitikken, og sier blant annet at: «Vi hører ofte at Norge ikke gjør noe for klimaet. Det er feil.» Nå er det vel ingen som mener at Norge ikke gjør noe, men det er ganske mange, inkludert statsministeren, som mener at Norge skal gjøre mer.

Annonse