10:52 - 29. august 2014

Ordliste

Transperson

Kan være et samlebegrep for alle som lever kjønns­overskridende, men majoriteten er de som får «bekreftet» et annet kjønn enn det de tilskrives fra fødsel på biologisk bakgrunn. 

 

Annonse

«Arbeidsgruppens rapport vil diskuteres på åpent og demokratisk vis»