04:00 - 13. oktober 2006

Den kvelende kritikken

Anmeldelser er som oftest preget av kritikerens private følelsessfære, og det er sjelden en kritiker reflekterer over sitt estetiske grunnlag og sine dommers legitimitet. Musikkritikken må finne et faglig verdig nivå eller forvitre.

Desentrert musikk: Kritikeren må stadig engasjere seg, og må aldri miste sin fascinasjon for musikken eller sin trang til å overbygge det umulige spranget mellom klang og ord, skriver Magnus Andersson i sin poetikk for musikkanmeldere. Illustrasjon: Pablo Picasso, Gitar, 1912-1913.
Annonse