04:00 - 02. desember 2005

Rakrygget slangemenneske

Nyvalgt SV-nestleder Audun Lysbakken snakker om regjeringen som et prosjekt som har brutt “betongalliansen mellom Ap og Høyre”.

SV-politiker: – Spiller vi kortene riktig nå, kan det rødgrønne samarbeidet bety punktum for alliansen mellom Ap og Høyre, sier SV-nestleder Audun Lysbakken. Foto: Knut Åserud
– Nå har SV laget regler for hvordan partiet skal være systemkritisk mens det sitter øverst i systemet. Kommer ikke dette noen måneder for sent, Audun Lysbakken? – Vi kunne i alle fall ikke laget reglene mens vi var i opposisjon, for da ville folk ha trodd at vi tok seieren på forskudd. Men for SV i regjering har vi hele tiden ment at det er ekstremt viktig å forankre alle viktige beslutninger i stortingsgruppen, i partiet og i regjeringen. – “Å forankre” og å ha “eierskap til beslutningene”, det er næringslivsspråk for å lure de ansatte til å tro at de er med på avgjørelsene. – Hø, hø. For SV er reell forankring en dyd av nødvendighet. Medlemmene våre vil aldri finne seg i å bli satt på sidelinjen. – Kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter til statsråder skal “avklares med stortingsgruppas ledelse”, heter det. Og alle “store saker og viktige spørsmål” skal diskuteres regjeringspartiene imellom før regjeringen kritiseres. Hvor går grensen mellom viktige saker og ikke så viktige saker? – Det er vanskelig å svare prinsipielt på, men mitt utgangspunkt er at vi innad i SV godt vet hvilke saker som er kontroversielle hos oss. Mitt mål er at SVs statsråder ikke skal ta beslutninger i disse sakene før de har vært drøftet i partiet. I praksis blir det vanskelig, men det må være et soleklart mål. – Dermed kommer sakene ut av regjeringskontorene, og de politiske journalistene får likevel stoff å beite på selv om vi har flertallsregjering? – Problemet er at vi har en kommentatorstand som er mer opptatt av spill enn av politikk. De har vanskelig for å begripe at vår måte å organisere oss på ikke skyldes umodenhet, men at organiseringen faktisk er et politisk poeng i seg selv. Det er et spørsmål om prinsipper. – Hvordan? – Da Sosialistisk Folkeparti ble stiftet i 1960 var et av fundamentene prinsippet om et sterkt indre demokrati. Det skyldes erfaringen de hadde hatt i Arbeiderpartiet under Haakon Lie der politikkutviklingen var toppstyrt. Et moderne demokratisk venstreparti må også være demokratisk internt. – Men du kan banne på at kommentatorene nå vil skrive at de nye kjørereglene gjør SVs stortingsgruppe til offer for en “hønsvaldsk parlamentarisme” – der Hallgeir Langeland må stemme i tråd med hva som har vært besluttet i bøttekottene, slik Arbeiderpartiets Nils Hønsvald pisket stortingsgruppen til å gjøre, under Gerhardsen og Lie. – Med de nye rutinene legger vi opp til det motsatte av blind lojalitet oppover. Partiet skal ha tre maktsentra: Regjeringen, stortingsgruppen og partiet. Partimedlemmer skal ha makt og innflytelse over de viktige beslutningene. – En nestleder reiser landet rundt og bygger organisasjon. Vil du ha glede av din tid som omreisende sirkusartist? – Foreldrene mine var skuespillere og vi reiste jo ofte på turné … – Hva gjorde du? – I spesialnummeret mitt var jeg slangemenneske og skiftet klær inne i en kommode. – Skifte klær, slangemenneske … det høres ut som noe vi kan gjøre et poeng ut av, men jeg vet ikke riktig hvilket poeng, for du er jo så rakrygget at du tør si høyt at du er marxist? – Marxismen er et redskap for å forstå kapitalismen. Men merkelappene er ikke viktige for meg, jeg ringte ikke VG for å si dette. Men når noen spør, så sier jeg at marxismen er viktig for meg, som en samfunnsforståelse, som en måte å forstå maktforholdene på. Så får det bare være at Siv Jensen vil ha det til at jeg dermed støtter Ceausescu, den tidligere diktatoren i Romania. – Politikere og pressefolk snakker om deg som om du var et nytt, lovende undergrunnsband fra Bergen. Hvordan er det å beskrives som et sjeldent politisk talent og en ideolog for en ny tid? – Folk hauses jo opp for så å rives ned. Det er ekstremt viktig verken å la sitt selvbilde eller politiske prosjekt bli formet av kommentatorene i riksavisene i Oslo. Det har vært mye oppmerksomhet omkring mitt navn, men hvis det er noe som er interessant med meg, så er det at jeg er del av en ny generasjon som er opptatt av systemdebatt og av å gjenreise en slagkraftig venstreside. – Du har en heiagjeng utenfor partiet, i Attac og i Klassekampen, som gjør deg større enn du er, for at Kristin Halvorsen skal måtte skjele mer til venstre. En SV-sliter i Sandnessjøen bør være bekymret for ditt lille miljøs innflytelse i partiet. – Det er en påstand, ikke et spørsmål, og påstanden er grunnløs. Det er ingen som er heiagjeng for meg. Det vokser frem en ny radikal ungdomsbevegelse og jeg vil se meg selv som en representant for denne. Men den viktigste grunnen til at jeg sa ja til å bli nestleder i partiet er at jeg hadde så bred støtte, jeg ble foreslått av femten fylkeslag, noe som gjør meg både stolt og ydmyk. Jeg er nestleder for hele partiet, og ikke for en del av venstresiden. – Hvordan få til å fenge når et systemkritisk parti er på toppen i systemet? – Det holder ikke å bare ha en gjeng i Oslo som er flinke på tv. Men det har vi jo. Men politisk makt handler også om å nå frem til mennesker på en annen måte. Min visjon er at SV skal bli en folkebevegelse. Det må man for virkelig å å kunne bli et stort parti. – For få år siden var det ungdommelig å si at høyre-venstreaksen var opphevet og at det politiske var noe dypere enn det partier drev med. – Det er noe av mitt poeng med generasjonsperspektivet; under ironigenerasjonen og tanken om ideologienes død, har politikken vært overlatt til politikerne. Men jeg er overbevist om at vi får en renessanse for et mer folkelig politisk engasjement, og jeg tror på organisasjonsbygging. – Hvordan går du til verket når du skal mobilisere radikal ungdom til partiet som har finansministeren? – Det vil virke mobiliserende at vi gjennom partiet i regjering faktisk får til viktige samfunnsendringer. Men samtidig må vi være et parti som vil lengre. For dette siste er det viktig å ha en levende partiorganisasjon. – Du må ha to tanker i hodet og altså snakke med kløyvd tunge? – Det blir ikke snakk om å snakke med to tunger, tvert imot er det snakk om ærlighet. Vi skal være klare til å inngå kompromisser uten at våre primærstandpunkt forlates. – Primærstandpunkt er et ord vi vil høre ofte? – Ja. Det kan ikke være sånn at ingen lenger kommer med samfunnskritikk fra venstre. – Plutselig er det rom for noe mer enn en sekt til venstre for SV. Skal du lede utmarsjen når opprøret kommer, det blir vel gjerne i påskeferien? – Den tanken tror jeg knapt jeg har hørt før. Den er dypt, dypt, dypt usaklig, jeg tror ikke jeg gidder å svare på den en gang, jeg er nemlig overbevist om at den eneste veien for en slagkraftig norsk venstreside går gjennom et sterkt og slagkraftig SV. – Kan du avslutte med en appell til regjeringstvileren i SV? – Grunnen til at også venstresiden bør ha tålmodighet med regjeringen, er at vi med dette prosjektet har klart å få Arbeiderpartiet til å knytte seg til et fast samarbeid til venstre. Vi har brutt betongalliansen mellom Ap og Høyre, som de siste femten årene har hersket i mange tunge strukturelle saker. – Hvilke saker? – Det er bare å ramse opp alt fra EØS-avtalen til sykehusreformen til børsnoteringen av Telenor, Statoil; altså mange av hovedgrepene som har gjort at nyliberalismen har kunnet gjøre sitt inntog i Norge. Spiller vi kortene riktig nå, kan det rødgrønne samarbeidet bety punktum for den perioden.

Lese mer?


Spørsmål? Kontakt oss på tlf 23 33 91 80 eller abo@morgenbladet.no.