Fellesskapets grenser

Det har gått en uke og ennå har ikke Aftenposten beklaget at avisen trykket en kronikk med følgende formuleringer: «Men hvem skapte størst rasistisk reaksjon? Det er Thomas Hylland Eriksen: Han skrev om å dekonstruere demokratiet, noe som fikk dråpen til å flyte over hos massemorderen Anders Behring Breivik. Thomas Hylland Eriksen ble ikke bebreidet for noe, men vi innvandrere og samfunnet betaler prisen for en uttalelse som Thomas Hylland Eriksen var stolt av.»

Skulle det være noe å beklage? Ja. På det dypeste. Et blikk på nyhetsbildet denne uken viser at vi i høyeste grad har behov for å forstå hva nasjonale fellesskap er. Få har større kunnskap om dette og knapt noen evner å forklare det bedre enn professor i sosialantropologi Hylland Eriksen.

Mandag til onsdag behandlet Høyesterett i plenum, med alle nitten dommere til stede, to saker som vil skape presedens for hvorvidt asylsøkerbarn som har bodd uten lovlig opphold i Norge skal få bli. Oppunder jul faller avgjørelsen om hvor sterkt hensynet til barns beste skal veie og hvor sterkt innvandringsregulerende hensyn skal veie. Imens snakker barna som er uttransportert til Sarajevo Telemarksdialekt på Dagsrevyen.

Lese mer?

Logg inn/registrer deg dersom du allerede er abonnent, eller kjøp tilgang.

28.04.15 endret vi innloggingsløsning. Har du ikke logget inn siden da må du opprette en ny digital bruker. Dette gjør du ved å klikke "registrer deg" på knappen nedenfor.