Annonse

Annonse

00:00 - 01. desember 2017

Tilgivelsens bakside

Høyt alkoholforbruk og arbeidsledighet kan bidra til å forklare overgrepene i Tysfjord, sier politiadvokat Øyvind Rengård.

Forklaring: – Saken betraktes som avgjort når gjerningsmannen har fått syndenes forlatelse opplest i forsamlingen av en predikant, sier Øyvind Rengård.

– Hva er det egentlig politimesteren beklager?

–  En del av overgrepssakene ligger langt tilbake i tid, noen ti år, noen tyve og noen tretti år tilbake. Politiet jobbet da under andre betingelser og med et annet kompetansenivå enn vi gjør i dag, både når det gjelder å avdekke og å forebygge seksuallovbrudd. Opplæringen i politiet var langt fra god nok, og det beklager vi. 

– En prest kjente til overgrep, men mente taushetsplikten hindret henne i å bringe det videre. Det lulesamiske senteret Arran har forskning på det lulesamiske som ett av sine formål, men overgrepene som har foregått i mange tiår, ble ikke kjent før to studenter ved Høgskulen i Volda i fjor tipset VG. Hva hadde lensmannskontoret lokalt fått med seg?

Vi kan ikke love ketsjup til alle,
men vi lover å servere deg viktige saker hver dag.

Annonse

Sommerkampanje med 50% rabatt på abonnement. Trykk her for bestilling.

Mer fra Aktuelt