yrkesfag

«For å skaffe flere læreplasser er det ikke nok å sette seg ambisiøse mål.»