wittgenstein

«Toril Moi kritiserer stadig vekk dem som ikke tenker og leser på den måten hun synes de burde gjøre.»