Willy Pedersen

«Det er ikke Louis som har fratatt faren denne muligheten, men de politiske maktstrukturene som har rammet inn farens liv.»
«Det er få tegn på at middelklassens unge, på grunn av redsel for deklassering, slutter å drikke.»