vitenskapskrise

«Forskningsresultater deles opp – som en salami – i mange artikler av liten eller ingen verdi.»