vitenskapsdebatt

«Det som virker i statsvitenskap, virker ikke nødvendigvis i antropologi.»
«Tanken om humanisten som forvalteren av det som er mykt, dypt og høyverdig, var alltid diskutabel.»